De Reis die we Maken (2015/16)

In het verlengde van NEW HORIZONS deed ik samen met reisgenoten Lie van Schelven en Wendy van Buul onderzoek naar Levenskunst volgens het Wordingsprincipe: de kunst Hoe in afstemming precies datgene vorm te geven en te laten ontstaan, wat ons staat vorm te geven en te laten ontstaan.

De afronding van onze reis vormde de serie van zes bijeenkomsten over Helderheidsvinding. In klein gezelschap lazen we krantenartikelen met de bedoeling om aan het eind van iedere bijeenkomst in consensus te kunnen vaststellen wat we eigenlijk gelezen hadden, welke betekenis hierachter schuilging en wat ons per consequentie te doen stond.


~ ~