Verkenning van de Bron (2017)

Waar haal je het allemaal vandaan? De energie en middelen om te doen wat je te doen staat? Weten wat je beweegt, helpt je bij het vrijmaken van de energie die daarvoor nodig is. In contact met je Ware Bron kun je verder reiken dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

In de vorm van de wandelreis 'Verkenning van de Bron' nodigen mijn offline broertje en ik je uit om te onderzoeken wat jij in volledige vrijheid en verantwoordelijkheid met de wereld kunt delen en tot bloei kunt brengen. Vanuit autonomie, in afstemming.

Per auto reizen we in een dag tijd vanuit Nederland stroomopwaarts langs de Maas en houden we halt bij een aantal interessante passages. Om uiteindelijk te geraken tot in het gebied waar de rivier ontspringt en daar twee dagen rond te stappen en aan de hand van het landschap en de waterlopen onze eigen en eenieders reisvragen te verkennen. Tot nu toe zijn dat:

Hoe herken ik mijn oorsprong in de stroom?
Hoe maak en houd ik mijn bron vrij en zuiver?
Hoe blijf ik dicht bij mijn bron?
Tijdens de terugweg, stroomafwaarts, bezoeken we nogmaals drie locaties die zich verhouden tot de inzichten die onze wandeling ons verschaften.


~ Lees of kijk meer ~