Welkom!

Mijn naam is Bruno van den Elshout. Samen met Sanne en onze kinderen Lasse en Elin woon ik in de Haagse Bomenbuurt. Ik werk als kunstenaar en Veelzijdig Ondernemer.

Ik geef op originele en eigenzinnige wijze vorm aan kunst- en onderzoeksprojecten die uitnodigen tot zinvolle ontmoetingen tussen mensen, ideeën en werelden.

Ik doe dit met de bedoeling om in samenspraak nieuwe manieren van samenleven en -werken te onderzoeken en te beoefenen.

Voorbij de waan van de dag, voorbij het denken in beperkingen in tijd, ruimte en geld. Ik wil surfen en doen surfen op de grenzeloze mogelijkheden die we in onze collectieve stress nu massaal over het hoofd zien. Die oorspronkelijke rijkdom terug vrijmaken, voor mezelf en voor wie haar ook herkent.

In levenden lijve of via mijn nieuwsbrief Mee op Avontuur, waarin ik eens in de maand deel wat ik meemaak.


~ Lees of kijk meer ~

Nieuwsbrief
Mee op Avontuur

Blog
Ready2amaze

Social media
/brunovandenelshout
/bruno.vandenelshout
/photologix